مقایسه مدل ها 

آنچه که در جداول زیر مشاهده می شود مقایسه مدل های سوئیچ های سری می باشد . مبنای به کار رفته در این جداول جهت مقایسه ، قابلیت های سخت افزاری محصولات می باشد. این امر کمک شایانی در راستای یک انتخاب مناسب می کند.باید توجه داشته باشیم که قابلیت های محصول نهایی برگزیده به کمک نرم افزار فعال می شوند. بنابراین مشورت با متخصصان در این زمینه پیشنهاد می شود. جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد این سوئیچ ها می توانید به صفحه سوئیچ سیسکو Nexus 7000 مراجعه کنید .

Feature
Nexus 7700 Supervisor 2E
Nexus 7000 Supervisor 2ENexus 7000 Supervisor 2Nexus 7000 Supervisor 1
CPU Dual Quad-Core Xeon Dual Quad-Core Xeon Dual Quad-Core Xeon Dual Quad-Core Xeon
Speed (GHz)2.132.132.131.66
Memory (GB)3232128
Flash memoryUSBUSBUSBCompact Flash
Fibre Channel over
Ethernet on F2 module
yesyesyesNo
CPU shareyesyesyesNo
Virtual Device Contexts
(VDCs)
8+1 admin VDC8+1 admin VDC4+1 admin VDC4
Cisco Fabric Extender
(FEX) support
64 FEX/3072 ports65 FEX/3072 ports32 FEX/1536 ports32 FEX/1536 ports
Connectivity Management
Processor (CMP)
Not supportedNot supportedNot supportedNot supported