طراحی دیتا سنتر-راه اندازی دیتا سنتر - اجرای دیتا سنتر - دیتا سنتر - تجهیزات شبکه - اتاق سرور - سرور h

*

آموزش در فاراد

*

برنامه های آموزش تخصصی در فاراد توسط اساتید مجرب ، با هدف پرورش افراد متخصص در زمینه راهکار ها و تجهیزات شبکه ، انتقال تجربه افراد به متخصص به نیروهای جوان و باانگیزه با کیفیت مطلوب برگزار می شوند.

برنامه های آموزشی در نظر گرفته به شرح زیر می باشد:

 • وبینار
 • سمینارها
 • مقالات آموزشی
 • دوره های آموزشی حضوری
 • دوره های آموزشی مجازی
 • دوره های تخصصی شبکه در کلیه ارگان ها و سازمان ها

وبینار

 • وبینار

سمینارها

 • سمینارها

مقالات آموزشی

 • مقالات آموزشی

دوره های آموزشی حضوری

 • دوره های آموزشی حضوری

دوره های آموزشی مجازی

 • دوره های آموزشی مجازی

دوره های تخصصی شبکه در کلیه ارگان ها و سازمان ها

 • دوره های تخصصی شبکه در کلیه ارگان ها و سازمان ها
اطلاعیه

برگذاری دوره