طراحی دیتا سنتر-راه اندازی دیتا سنتر - اجرای دیتا سنتر - دیتا سنتر - تجهیزات شبکه - اتاق سرور - سرور h

*

آموزش در فاراد

*

برنامه های آموزش تخصصی در فاراد توسط اساتید مجرب،با هدف پرورش افراد متخصص در زمینه راهکار ها و تجهیزات شبکه ، با کیفیت مطلوب برگزار می شوند. برنامه های آموزشی در نظر گرفته به شرح زیر می باشد:

  • وبینار
  • سمینارها
  • مقالات آموزشی
  • دوره های آموزشی حضوری
  • دوره های آموزشی مجازی
  • دوره های تخصصی شبکه در کلیه ارگان ها و سازمان ها