دسکتاپ به عنوان یک سرویس برای تازه کار ها
کامپیوترهای رومیزی فیزیکی با سیستم عامل و برنامه های کاربردی نصب شده روی آن دیگر برای دنیای کسب و کار مدرن کاربردی نیستند.آنها گران و ناامن هستند، تعمیر و نگهداری سختی دارند، و توانایی پشتیبانی کافی برای چشم انداز پیش روی کسب و کار هایی که به سرعت در حال تغییر هستند ، ندارند.با مجازی سازی دسکتاپ ها و برنامه های کاربردی و انتقال آنها به فضای ابری، سازمان ها می توانند مزایای بسیاری را بدست آورند – مدیریت و هماهنگ سازی متمرکز و ساده شده، چابکی کسب و کار بیشتر، بهبود امنیت و انطباق، کاهش هزینه های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (CAPEX) و هزینه کل مالکیت (TCO) در سراسر زیرساخت IT خود، از سرورها، ذخیره سازی، و شبکه به دسکتاپ و برنامه های کاربردی.

برای کسب اطلاعات بیشتر، کتاب Desktop به عنوان یک سرویس (DaaS) برای تازه کارها را دریاقت کنید.

فرم دانلود

 

تایید هویت