مقایسه مدل های سوئیچ سیسکو Nexus 9500

*

در جداول زیر توانایی سخت افزاری سوئیچ های سیسکو سری Nexus 9000 را مبنای مقایسه قرار گرفته است . جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد این سوئیچ ها می توانید به صفحه سوئیچ سیسکو Nexus 9000 مراجعه کنید . همچنین پیشنهاد می شود از دانش متخصصان نیز بهره مند شوید.

FeatureCisco Nexus 9504 SwitchCisco Nexus 9508 SwitchCisco Nexus 9516 Switch
Form factor7 RU13 RU21 RU
Line card slots4816
Supervisor slots222
Fabric module slots666
ACI supportYesYesYes
Bandwidth per slot (Tbps)3.843.843.84
Bandwidth per system (Tbps)153060
Maximum number of 1/10G BASE-T ports192384768
Maximum number of 10 GE ports57611522304
Maximum number of 40 GE ports144288576
Maximum number of 100GE ports128288128
AirflowFront to backFront to backFront to back
Power supplies (3-kW AC/DC)Up to 4Up to 8Up to 10
Fan trays333