مقایسه مدل های سوئیچ سیسکو Nexus 9300

*

در جداول زیر توانایی سخت افزاری سوئیچ های سیسکو سری Nexus 9000 را مبنای مقایسه قرار گرفته است . جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد این سوئیچ ها می توانید به صفحه سوئیچ سیسکو Nexus 9000 مراجعه کنید . همچنین پیشنهاد می شود از دانش متخصصان نیز بهره مند شوید.

featureNexus 9372TXNexus 9396TXNexus 93120TXNexus 93128TXNexus 93108TC-EX
UsageACI leaf, top of rack, end of rowACI leaf, top of rack, end of rowACI leaf, top of rack, end of rowACI leaf, top of rack, end of rowACI leaf, top of rack, end of row, powered by Cloud Scale
Form factor1 RU2 RU2 RU3 RU1 RU
Throughput (Tbps)1.441.922.42.562.16
100 M/1 GE/10 GE copper ports4848969648
40 GE ports66 or 1266 or 86
100 GE portsNo4No46
Latency (microseconds)Less than 2Less than 2Less than 2Less than 2Less than 2
Buffer (MB)3752525240
Power supply (watts); 2 per switch65065012001200650
Typical power (watts)375427542582290
Minimum software versionN9KDK9-612I3.3A/ACI-N9KDK9-11.1N9KDK9-612I3.3A/ACI-N9KDK9-11.1NXOS-703I2.2A/ACI-N9KDK9-11.2N9KDK9-612I3.3A/ACI-N9KDK9-11.1NXOS-703I4.3/ACI-N9KDK9-12.0
OrderableYesYesYesYesYes
SKUN9K-C9372TXN9K-C9396TXN9K-C93120TXN9K-C93128TXN9K-C93108TC-EX
Operating SystemNX-OS, ACINX-OS, ACINX-OS, ACINX-OS, ACINX-OS, ACI