مقایسه مدل های سوئیچ سیسکو Nexus 9500

*

در جداول زیر توانایی سخت افزاری سوئیچ های سیسکو سری Nexus 9000 را مبنای مقایسه قرار گرفته است . جهت کسب جزئیات بیشتر در مورد این سوئیچ ها می توانید به صفحه سوئیچ سیسکو Nexus 9000 مراجعه کنید . همچنین پیشنهاد می شود از دانش متخصصان نیز بهره مند شوید.

featureNexus 92160YC-XNexus 9272QNexus 92304QCNexus 9236CNexus 92300YC
UseageTop of rackTop or rack, aggregrationTop of rack, aggregationAccess and AggregationAccess
Form factor1 RU2 RU2 RU1 RU>1 RU (2 in)
Throughput (Tbps)3.25.766.087.26
Integrated NetFlow-capableYesNANANANA
VXLANBridging and routingBridging and routingBridging and routingBridging and routingBridging and routing
1 GE ports64NANANANA
10 GE Fiber ports561406414448
25 GE ports56NANA14448
40 GE ports672643618
100 GE ports4NA83618
Latency (microseconds)Less than 2Less than 2Less than 2Less than 2Less than 2
Buffer (MB)2030303030
AC power supply (Watts); 2 per switch65012001200650650
Typical power (watts)10-Gb - 150, 25-Gb - 170310305275216 (typical), 603 (max)
Minimum software versionNXOS-703I3.1NXOS-703I3.1NXOS-703I4.1NXOS-703I4.1NXOS-703I6.1
OrderableYesYesYesYesYes
SKUN9K-C92160YC-XN9K-C9272QN9K-92304QCN9K-C9236CN9K-C92300YC
Operating SystemNX-OSNX-OSNX-OSNX-OSNX-OS