انواع مدل های فایروال سری 2100

*

فایروال Firepower 2110: این محصول حداکثر 2Gbps توان عملیاتی را فراهم می کند. حداکثر از 1500 VPN peerر، 1 میلیون اتصال فایروال همزمان، 18000 اتصال جدید در هر ثانیه و 400cVLAN پشتیبانی می کند.

فایروال Firepower 2120: این محصول تا حدود 3Gbps توان عملیاتی را فراهم می کند. این فایروال حداکثر از 3500 VPN peer، یک و نیم میلیون اتصال فایروال همزمان، 28000 اتصال جدید در هر ثانیه و 600cVLAN پشتیبانی می کند.

فایروال Firepower 2130: این دستگاه  تا حدود 5 Gbps توان عملیاتی را فراهم می کند. حداکثر از 7500 VPN peerر، 2 میلیون اتصال فایروال همزمان، 40000 اتصال جدید در هر ثانیه و 750vVLAN پشتیبانی می کند.

فایروال Firepower 2140: این محصول تا حدود 8.5Gbps توان عملیاتی را فراهم می کند. حداکثر از 10000 VPN peerر، 3 میلیون اتصال فایروال همزمان، 75000 اتصال جدید در هر ثانیه و 1024vVLAN پشتیبانی می کند.

Feature Firepower 2110 Firepower 2120 Firepower 2130 Firepower 2140
Dimensions (H x W x D)1.73 x 16.90 x 19.76 in. (4.4 x 42.9 x 50.2 cm)1.73 x 16.90 x 19.76 in. (4.4 x 42.9 x 50.2 cm)1.73 x 16.90 x 19.76 in. (4.4 x 42.9 x 50.2 cm)1.73 x 16.90 x 19.76 in. (4.4 x 42.9 x 50.2 cm)
Form factor (rack units)1RU1RU1RU1RU
I/O module slots001 NM slot1 NM slot
Network modulesNoneNone(FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network module(FPR-NM-8X10G) 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) network module
Maximum number of interfacesUp to 16 total Ethernet ports
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP)
Up to 16 total Ethernet ports
(12x1G RJ-45, 4x1G SFP)
Up to 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, and network module with 8x10G SFP+)Up to 24 total Ethernet ports (12x1G RJ-45, 4x10G SFP+, and network module with 8x10G SFP+)
Serial port(12x1G RJ-45, 4x1G SFP)(12x1G RJ-45, 4x1G SFP)1 x RJ-45 console1 x RJ-45 console
Storage1x 100 GB, 1x spare slot (for MSP)Single integrated 250W AC power supply.1x 200 GB, 1x spare slot (for MSP)1x 200 GB, 1x spare slot (for MSP)
Fans4 integrated (2 internal, 2 exhaust) fans4 integrated (2 internal, 2 exhaust) fans1 hot-swappable fan module (with 4 fans)1 hot-swappable fan module (with 4 fans)
Temperature: operating32 to 104°F (0 to 40°C)32 to 104°F (0 to 40°C)32 to 104°F (0 to 40°C) or NEBS operation (see below)32 to 104°F (0 to 40°C)